About Farida Butt

Cô Farida Butt

Cô Farida Butt là người quản lý chương trình Tiếng Anh cho người sử dụng ngôn ngữ khác (English for Speakers of Other Languages – ESOL) tại Trung tâm Người tị nạn và Di cư Coventry và vai trò của cô là đảm bảo rằng mọi người đều được tiếp cận với nền giáo dục bất luận địa vị hoặc xuất thân của mình. Công việc của Farida tại trung tâm tị nạn giúp cô có cơ hội làm việc với những người đang xin tị nạn, người tị nạn và người di cư – những người muốn cải thiện cuộc sống của họ. Cô sinh ra và lớn lên ở Coventry và đã sống ở Ý hơn 18 năm, nơi cô đã dạy tiếng Anh cho học sinh trong nhóm tuổi từ 03 đến 18 tuổi với các vai trò giáo viên phổ thông, điều phối viên các câu lạc bộ mùa hè và câu lạc bộ sau giờ học xung quanh thành phố mà cô từng sinh sống, cũng như dạy tiếng Anh thương mại cho các cán bộ và người lao động của các doanh nghiệp. Niềm đam mê của cô là giúp mọi người trên khắp thế giới, những người chọn Coventry là quê hương của họ nhằm nâng cao trình độ tiếng Anh để đạt được thành công trong tương lai. Cô Farida hiện đang theo học chương trình bán thời gian Thạc sĩ Ngôn ngữ học Ứng dụng và Giảng dạy Tiếng Anh tại Đại học Coventry. Cô hiện đang áp dụng các phương pháp giảng dạy ngôn ngữ dựa trên nhiệm vụ (Task-based learning – TBL) và phương pháp giảng dạy ngôn ngữ giao tiếp (Communicative Language Teaching – CLT vào công việc giảng dạy hàng ngày của mình. Farida là chuyên viên tư vấn và người tham gia dự án ViVEXELT trong vai trò quản lý kép của cô tại Trung tâm Người tị nạn và Di cư – nơi cô quản lý một nhóm gồm bảy giáo viên tiếng Anh và sinh viên đang học chương trình Thạc sĩ Ngôn ngữ học Ứng dụng và Giảng dạy Tiếng Anh tại Đại học Coventry.