About Phí Minh Tuấn

Thạc sĩ Phí Minh Tuấn

Thạc sĩ Phí Minh Tuấn là giảng viên Tiếng Anh tại trường Đại học Thương Mại. Trong khoảng thời học đại học tại Học viện Ngoại giao Việt Nam, thạc sĩ đã tham gia công tác giảng dạy tiếng Anh dành cho các thí sinh IELTS tại Hà Nội. Vào tháng 9 năm 2013, thạc sĩ bắt đầu tham gia công tác trợ giảng tiếng Anh tại Viện Đại học Mở Hà Nội về các chương trình giảng dạy tiếng Anh tổng quát và tiếng Anh học thuật. Công việc này đã giúp thạc sĩ có động lực để tiếp tục theo học tại Đại học Coventry, nơi thạc sĩ tốt nghiệp loại ưu chương trình Thạc sĩ Ngôn ngữ học Ứng dụng và Giảng dạy Tiếng Anh vào năm 2017. Trong suốt thời gian học tập tại Đại học Coventry, thạc sĩ đã có một số cuộc thuyết giảng với các sinh viên về kinh nghiệm học tập của mình và về chương trình giảng dạy Tiếng Anh trực tuyến đại chúng mở (Massive Open Online Courses – MOOCs) tại các hội nghị ở Hà Lan và Vương quốc Anh. Các lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu của thạc sĩ bao gồm đào tạo giáo viên, công nghệ trong ngành giáo dục và sự tự chủ trong quá trình học tập. Trở về Việt Nam, thạc sĩ hiện đang tham gia giảng dạy và quản lý giáo dục đồng thời tại các cơ sở giáo dục khác nhau ở cả khu vực nhà nước và tư nhân. Những vị trí này đã giúp thạc sĩ rèn giũa các kỹ năng chuyên môn liên quan đến công tác giáo dục của mình.

Thạc sĩ là dịch giả, cố vấn và chuyên viên tư vấn cho dự án ViVEXELT.