About Nguyễn Thị Thơm Thơm

Tiến sĩ Nguyễn Thị Thơm Thơm

Tiến sĩ Nguyễn Thị Thơm Thơm công tác giảng dạy tại Khoa Sư phạm Tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội (ULIS-VNU) từ năm 2001. Tiến sĩ nhận bằng Thạc sĩ (Ngôn ngữ Anh) tại Đại học Quốc Gia Hà Nội và bằng Tiến sĩ (Giáo dục) tại Đại học Newcastle (Úc) với Học bổng Australian Awards Scholarship. Các mối quan tâm nghiên cứu của tiến sĩ bao gồm giáo dục giáo viên, phát triển nghề nghiệp và chính sách ngôn ngữ. Tiến sĩ đã thuyết trình tại nhiều hội nghị quốc gia và quốc tế cũng như xuất bản các côi nghiên cứu và chương sách về các chủ đề này.

Tiến sĩ cũng là giảng viên trong nhiều dự án đào tạo giáo viên do Đại học Quốc Gia Hà Nội thực hiện, Đề án Ngoại ngữ Quốc gia – Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng Anh tại Việt Nam và Đại sứ quán Hoa Kỳ, cung cấp các chương trình nâng cao chuyên môn cho giáo viên Giảng dạy ngoại ngữ Tiếng Anh ở tất cả các cấp học. Bên cạnh đó, tiến sĩ đóng vai trò là nhà quản lý học thuật và nghiên cứu viên cho các dự án cộng đồng, ví dụ như Dự án Phát triển kỹ năng làm việc bền vững cho sinh viên dân tộc thiểu số (09/2018 – 09/2019) được tài trợ bởi RELO và Thúc đẩy phương pháp giảng dạy tiếng Anh hiệu quả cho học sinh dân tộc thiểu số (04/2018 – 04/2019) được tài trợ bởi U.S. Alumni.

Dự án gần đây nhất mà tiến sĩ tham gia (2020-2022) là ‘Mô hình giáo dục lấy cộng đồng làm trung tâm để phát triển khả năng phục hồi xã hội thông qua vui chơi (ACES)’. Dự án được tài trợ bởi Quỹ Nghiên cứu Thách thức Toàn cầu (Global Challenges Research Fund – GCRF) và do Đại học Coventry (Vương quốc Anh) triển khai. Dự án nhằm mục đích kiểm tra và thiết lập một mô hình giáo dục chuyển đổi dựa trên bằng chứng để làm cầu nối giữa các bối cảnh và không gian giáo dục chính thức và không chính thức hướng tới một xã hội hòa nhập hơn, an toàn và linh hoạt hơn, trao quyền cho những người trẻ tuổi ở Malaysia, Indonesia và Việt Nam phát triển bất chấp vị trí xã hội của họ. Thông tin chi tiết về dự án xem tại đây: https://aces.gchangers.org.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Thơm Thơm là cố vấn học thuật cho dự án ViVEXELT được tài trợ bởi Hội đồng Anh và được hỗ trợ bởi Đề án Ngoại ngữ Quốc gia Việt Nam.