About Kate Borthwick

Thạc sĩ Kate Borthwick

Thạc sĩ Kate Borthwick là đại diện khối doanh nghiệp trong dự án Đổi mới Giáo dục, Viện Ngôn ngữ và Ngôn ngữ Hiện đại trường Đại học Southampton (Vương quốc Anh) và Thạc sĩ cũng là nhà thiết kế các chương trình giảng dạy Tiếng Anh trực tuyến đại chúng mở (Massive Open Online Courses – MOOCs).

Thạc sĩ là Trưởng nhóm Nghiên cứu số về Ngôn ngữ Hiện đại và Ngôn ngữ học tại Viện Khoa học Nhân văn trường Đại học Southampton. Thạc sĩ thường xuyên cung cấp các lời khuyên chuyên môn cho các đồng nghiệp trong việc phát triển và tạo ra các tài liệu/ khóa học giáo dục trực tuyến. Thạc sĩ cũng đồng thời là Trưởng khoa về Học tập số và chịu trách nhiệm lãnh đạo, phát triển và quản lý các khóa học trực tuyến đại chúng mở (MOOC) của Khoa. Đại diện cho trường đại học Southampton kể từ năm 2017, Thạc sĩ là Giám đốc chương trình MOOC trong nhóm trung tâm Học tập số các trường đại học tại Vương quốc Anh với những đóng góp chuyên môn của Thạc sĩ trong quá trình điều hành và vận hành các khóa học trực tuyến được cung cấp thông qua nền tảng FutureLearn.

Kể từ năm 2019, Thạc sĩ Kate Borthwick đã giữ vai trò Chủ tịch Nhóm Công tác Giáo dục số. Thạc sĩ cũng đã xuất bản nhiều công trình nghiên cứu trong lĩnh vực đổi mới kỹ thuật số và tài nguyên giáo dục mở (Open Educational Resources – OERs). Hiện thạc sĩ đang là nghiên cứu sinh cho cùng lĩnh vực này. Thạc sĩ Kate Borthwick hiện cũng đang làm thành viên ban điều hành của Hiệp hội học ngôn ngữ bằng công cụ máy tính tại Châu Âu (European Association of Computer Assisted Language Learning _ EuroCALL) kể từ tháng 8/2017.

Thạc sĩ là chuyên viên tư vấn cho dự án ViVEXELT.