About Bùi Thị Ngọc Thủy

Tiến sĩ Bùi Thị Ngọc Thủy

Tiến sĩ Bùi Thị Ngọc Thủy tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ và Tiến sĩ về Chính sách Ngôn ngữ tại Hoa Kỳ theo học bổng của Quỹ Ford và East-West Center. Năm 2015, tiến sĩ được trao Học bổng Australian Executive Fellowship và trở thành học giả thỉnh giảng tại Đại học University of Sydney (Úc). Tiến sĩ có kinh nghiệm làm việc với vai trò quản lý giáo dục cấp cao, giảng viên và nghiên cứu viên. Các lĩnh vực nghiên cứu của tiến sĩ tập trung vào chủ nghĩa đa ngôn ngữ, phê bình văn học và mối quan hệ giữa ngôn ngữ, chính sách giáo dục và sự cân bằng kinh tế xã hội. Tiến sĩ đã xuất bản các bài báo trên tạp chí và các chương sách về các chủ đề này. Kể từ tháng 12 năm 2018, tiến sĩ đảm nhiệm vị trí Phó Trưởng phòng Hợp tác Đối ngoại tại Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội (HUST). Tiến sĩ Bùi Thị Ngọc Thủy luôn tích cực làm việc trong việc phát triển quan hệ đối tác giữa các trường đại học tại Vương quốc Anh và Việt Nam thông qua hệ thống Đối tác Giáo dục Đại học Việt Nam – Vương quốc Anh (UK-VN Higher Education Partnership Network – UK-VN HEP). Tiến sĩ cũng tham gia với vai trò là điều phối viên của các dự án HEP về nâng cao năng lực, lãnh đạo và quản trị.

Ngoài ra, tiến sĩ còn tham gia quản lý dự án cộng đồng cho các dự án do Đại sứ quán Hoa Kỳ và Úc tài trợ. Các dự án của tiến sĩ tập trung vào đào tạo giảng dạy Tiếng Anh cho giáo viên, nâng cao các kỹ năng học tập và phát triển cá nhân cũng như sự khuyến khích dành cho những đối tượng người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, các nhà lãnh đạo cộng đồng và các nhà hoạt động địa phương.

Tiến sĩ Bùi Thị Ngọc Thủy hiện đang làm việc tại Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội với chức vụ Phó Trưởng phòng Hợp tác Đối ngoại. Tiến sĩ là đồng nghiên cứu viên chính cho dự án ViVEXELT.