Tài liệu


Hiện nay có rất nhiều nguồn tài liệu có thể hỗ trợ cho quá trình phát triển nghiệp vụ liên tục (Continuous Professional Development – CPD). Trong khi một số nguồn tài liệu có liên quan cụ thể đến Trao đổi Ảo (Virtual Exchange) trong quá trình CPD đối với công tác giảng dạy Tiếng Anh, một số nguồn tài liệu khác cung cấp các kiến thức chung hơn nhằm phát triển kỹ năng số cho giáo viên trong công tác giảng dạy trực tuyến hoặc nhằm nâng cao kiến thức chung về giảng dạy Tiếng Anh.

ViVEXELT videos
  1. Các video của dự án ViVEXELT

Các video về công cụ số

Đây là những video sẽ hỗ trợ bạn trong việc sử dụng các công cụ kỹ thuật số trong công tác giảng dạy Tiếng Anh.

AnswerGarden: Ông Ian Upton giới thiệu AnswerGarden

Ian Upton giới thiệu AnswerGarden

Ian Upton introducing AnswerGarden

Sắp ra mắt

Liên kết trao đổi ảo (VE)

Hợp tác

UNICollaboration là một dự án nhằm mục đích thúc đẩy tương tác nhóm trực tuyến và Trao đổi ảo.

Dự án Evolve

EVOLVE (Evidence-Validated Online Learning through Virtual Exchange – Học trực tuyến xác thực thông qua Trao đổi ảo) là một dự án nhằm lồng ghép Trao đổi ảo (VE) như một hình thức học tập hợp tác sáng tạo quốctế giữa các ngành học trong các cơ sở Giáo dục Đại học (HE) ở Châu Âu và ngoài Châu Âu.

Dự án E-twinning

eTwinning là một cộng đồng trực tuyến miễn phí dành cho các trường học ở Châu Âu và một số quốc gia lân cận, cho phép bạn tìm kiếm đối tác và cộng tác trong các dự án trong một hệ thống mạng và nền tảng Internetan toàn.

Dự án Valiant

VALIANT được thiết kế đặc biệt cho giáo viên và các lớp đào tạo giáo viên ở các vùng nông thôn hoặc bối cảnh nơi họ có:

-Tiếp cận hạn chế với các chuyên gia và giảng viên chuyên ngành.

-Giới hạn để tham dự hội thảo do, ví dụ, quãng đường lái xe dài.

-Giới hạn để tham gia các hoạt động phát triển nghề nghiệp nội bộ

Các liên kết và nguồn tài nguyên giảng dạy Tiếng Anh

Dạy nói

Dạy nói là một chuỗi các video và bài tập tương tác của BBC/ Hội đồng Anh nhằm giúp bạn phát triển kỹ năng nói của học sinh.

FutureLearn MOOCs

TCó rất nhiều chương trình MOOC, nhiều chương trình MOOC do Hội đồng Anh thiết kế, hỗ trợ hành trình của các giáo viên dạy tiếng Anh. Bạn có thể tham gia miễn phí. Xem ví dụ: Cách lập kế hoạch và dạy những bài học tiếng Anh tuyệt vời:

Mentoring Handbook for Virtual Exchange Teachers

Thực hành chiêm nghiệm

Chiêm nghiệm về thực tiễn giảng dạy bằng cách tham gia khóa học trực tuyến miễn phí của Đại học Mở (Vương quốc Anh)

Mẹo kiểm duyệt điện tử từ website E-Moderating của Giáo sư Gilly Salmon

Trang web này cung cấp các mẹo rất hữu ích về kiểm duyệt điện tử cũng như cách giúp học sinh đối phó với thời điểm đại dịch

Truy cập các tài liệu mở

Nhà xuất bản Research-Publishing.net cung cấp nhiều sách miễn phí và các báo cáo về đổi mới kỹ thuật sốcó thể tải xuống từ Internet. Sự kiện mới nhất cho năm 2021 là trên Trao đổi Ảo (VE): Hướng tới công bằng kỹ thuật số trong sự quốc tế hóa

Research-Publishing.net Virtual Exchange: Towards Digital Equity in Internationalisation